» Pełna Oferta firmy

» Prowadzenie ksiąg rachunkowych
» Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
» Prowadzenie ewidencji ryczałtowych
» Prowadzenie rejestrów do celów rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT)
» Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych
» Prowadzenie rozliczeń z ZUS
» Rozliczenia rocznego podatku dochodowego od osób fizycznych nie będących klientami biura
» Wyprowadzanie zaległości księgowych
» Sporządzanie sprawozdań finansowych i statystycznych
» Sporządzanie wniosków kredytowych


Copyrights © Aga S.C. 2011
Wykonawca teleinf.pl